AVG.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

Bij 24Office.nl voldoet u automatisch aan de AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van kracht. Dit is de

nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming

persoonsgegevens (Wpb) geldt daardoor niet meer. Dit betekent dat we afspraken maken over hoe

er omgegaan wordt met privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als gebruiker van 24Office.nl, niets. Om te voldoen aan de eisen

van de AVG maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat

onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van

persoonsgegevens. Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere afspraken maken,

hebben we deze opgenomen in onze algemene voorwaarden. Zo voldoet u, voor de gegevens die u

via 24Office.nl verwerkt, keurig aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

U bent, als gebruiker van 24Office.nl, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt 24Office.nl om

gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er afspraken gemaakt

moeten worden tussen u en 24Office.nl. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met

privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. In de algemene voorwaarden worden artikel 18 tot

en met 29 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. U hoeft voor 24Office.nl dus geen losse

overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen!

Uw gegevens goed beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. 24Office.nl beveiligt uw gegevens daarom op

verschillende manieren. Op onze pagina ‘Beveiliging gegevens’ vertellen we u meer over hoe wij

ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd blijven. Wist u bijvoorbeeld dat onze medewerkers

geheimhoudingsplicht hebben? Of dat u verplicht bent om met tweetraps verificatie in te loggen om

het proces nóg veiliger te maken? Bij 24Office.nl zijn uw gegevens veilig!

Bij 24Office.nl is uw privacy gewaarborgd

Ook uw privacy is gewaarborgd. 24Office.nl gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden

niet zomaar met derden gedeeld. Benieuwd hoe zorgvuldig wij omgaan met uw privacy? Daar leest u

meer over in onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen

Moet de verwerkersovereenkomst geen losse overeenkomst zijn?

Nee, dat hoeft niet. Artikel 28 van de AVG stelt dat “de verwerking door een verwerker wordt

geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling…”. Volgens de AVG kunnen de

verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in plaats van een individuele verwerkersovereenkomst

ook ‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken, zoals de algemene voorwaarden.

Kan ik een eigen verwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. We houden de verwerkersovereenkomst voor alle gebruikers gelijk.

Het is voor 24Office.nl organisatorisch niet mogelijk om met iedere gebruiker een verschillende

overeenkomst te sluiten.

Ik ben verwerker, kan ik een subverwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, in het geval dat u zelf verwerker bent heeft u meerdere rollen. U bent zodra u gegevens

verwerkt via 24Office.nl ook gegevensverantwoordelijke. U bepaalt namelijk de middelen en het doel

van de verwerking. 24Office.nl is in dit geval de (sub)verwerker. Daardoor moet u een

verwerkingsovereenkomst hebben. Deze is verwerkt in de algemene voorwaarden.

Wanneer ben ik verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het doel en de

middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van 24Office.nl kiest u het

doel (de registratie) en de middelen (24Office.nl) voor verwerking van de gegevens die u invult.

Daarom sluit u een overeenkomst met de verwerker (24Office.nl).

Regelt 24Office.nl dat ik overal voldoe aan de eisen voor de AVG?

U moet met alle partijen waar u persoonsgegevens verwerkt afspraken maken. Wat betreft de

persoonsgegevens die u verwerkt via 24Office.nl voldoet u aan de eisen van de AVG. Voor andere

partijen waar u persoonsgegevens verwerkt zult u zelf actie moeten ondernemen. 24Office.nl kan u

hierbij niet ondersteunen.

Waar kan ik terecht voor overige vragen?

Voor algemene vragen over de AVG verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens.

AVG.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

Bij 24Office.nl voldoet u automatisch aan de

AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene

Verordering Gegevensbescherming) van kracht.

Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor

de gehele Europese Unie. De Wet bescherming

persoonsgegevens (Wpb) geldt daardoor niet

meer. Dit betekent dat we afspraken maken

over hoe er omgegaan wordt met privacy en de

verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als gebruiker

van 24Office.nl, niets. Om te voldoen aan de

eisen van de AVG maken we afspraken over de

verwerking van persoonsgegevens. In deze

afspraken staat onder andere omschreven hoe

we omgaan met privacy, beveiliging en de

verwerking van persoonsgegevens. Om er voor

te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere

afspraken maken, hebben we deze opgenomen

in onze algemene voorwaarden. Zo voldoet u,

voor de gegevens die u via 24Office.nl verwerkt,

keurig aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de

verwerkersovereenkomst?

U bent, als gebruiker van 24Office.nl,

verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt

24Office.nl om gegevens te verwerken, en dat

maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er

afspraken gemaakt moeten worden tussen u en

24Office.nl. In die afspraken staat bijvoorbeeld

hoe we omgaan met privacy en de beveiliging

van persoonsgegevens. In de algemene

voorwaarden worden artikel 18 tot en met 29

gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. U

hoeft voor 24Office.nl dus geen losse

overeenkomst te sluiten om aan de vereisten

van de AVG te voldoen!

Uw gegevens goed beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig

zijn. 24Office.nl beveiligt uw gegevens daarom

op verschillende manieren. Op onze pagina

‘Beveiliging gegevens’ vertellen we u meer over

hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens

beschermd blijven. Wist u bijvoorbeeld dat onze

medewerkers geheimhoudingsplicht hebben?

Of dat u verplicht bent om met tweetraps

verificatie in te loggen om het proces nóg

veiliger te maken? Bij 24Office.nl zijn uw

gegevens veilig!

Bij 24Office.nl is uw privacy gewaarborgd

Ook uw privacy is gewaarborgd. 24Office.nl gaat

vertrouwelijk om met uw gegevens en deze

worden niet zomaar met derden gedeeld.

Benieuwd hoe zorgvuldig wij omgaan met uw

privacy? Daar leest u meer over in onze

privacyverklaring.

Veelgestelde vragen

Moet de verwerkersovereenkomst geen losse

overeenkomst zijn?

Nee, dat hoeft niet. Artikel 28 van de AVG stelt

dat “de verwerking door een verwerker wordt

geregeld in een overeenkomst of andere

rechtshandeling…”. Volgens de AVG kunnen de

verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in

plaats van een individuele

verwerkersovereenkomst ook

‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken, zoals

de algemene voorwaarden.

Kan ik een eigen verwerkersovereenkomst

aanleveren?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. We houden de

verwerkersovereenkomst voor alle gebruikers

gelijk. Het is voor 24Office.nl organisatorisch

niet mogelijk om met iedere gebruiker een

verschillende overeenkomst te sluiten.

Ik ben verwerker, kan ik een

subverwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, in het geval dat u zelf verwerker bent heeft

u meerdere rollen. U bent zodra u gegevens

verwerkt via 24Office.nl ook

gegevensverantwoordelijke. U bepaalt namelijk

de middelen en het doel van de verwerking.

24Office.nl is in dit geval de (sub)verwerker.

Daardoor moet u een

verwerkingsovereenkomst hebben. Deze is

verwerkt in de algemene voorwaarden.

Wanneer ben ik

verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een

natuurlijk persoon of rechtspersoon die het

doel en de middelen voor verwerking van

persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van

24Office.nl kiest u het doel (de registratie) en de

middelen (24Office.nl) voor verwerking van de

gegevens die u invult. Daarom sluit u een

overeenkomst met de verwerker (24Office.nl).

Regelt 24Office.nl dat ik overal voldoe aan de

eisen voor de AVG?

U moet met alle partijen waar u

persoonsgegevens verwerkt afspraken maken.

Wat betreft de persoonsgegevens die u

verwerkt via 24Office.nl voldoet u aan de eisen

van de AVG. Voor andere partijen waar u

persoonsgegevens verwerkt zult u zelf actie

moeten ondernemen. 24Office.nl kan u hierbij

niet ondersteunen.

Waar kan ik terecht voor overige vragen?

Voor algemene vragen over de AVG verwijzen

we u graag naar de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens.